This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 278 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2474 lidí
Zveřejněno: 7. 4. 2013, 12:56

Který z následujících psychologů zaujímal stanovisko, že základní energii člověku poskytuje sexuální pud (libido)?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2474
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2118
Procentuální úspěšnost: 86%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 95 návštěvníků
Odpověď B: 119 návštěvníků
Odpověď C: 2118 návštěvníků
Odpověď D: 142 návštěvníků