This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 275 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2176 lidí
Zveřejněno: 28. 3. 2013, 01:49

Který z následujících psychologických směrů je nejvíce zaměřen na vnímání?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2176
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1490
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 261 návštěvníků
Odpověď B: 1490 návštěvníků
Odpověď C: 199 návštěvníků
Odpověď D: 226 návštěvníků