Úloha ID 272 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2361 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2013, 15:13

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2361
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1542
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 638 návštěvníků
Odpověď B: 72 návštěvníků
Odpověď C: 1542 návštěvníků
Odpověď D: 109 návštěvníků