This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 272 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2420 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2013, 15:13

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2420
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1582
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 653 návštěvníků
Odpověď B: 73 návštěvníků
Odpověď C: 1582 návštěvníků
Odpověď D: 112 návštěvníků