This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 272 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2411 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2013, 15:13

Náchylnost k frustraci není u všech lidí stejná, stupeň odolnosti vůči frustraci nazýváme __________.

Který z následujících termínů je třeba doplnit do textu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2411
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1577
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 650 návštěvníků
Odpověď B: 72 návštěvníků
Odpověď C: 1577 návštěvníků
Odpověď D: 112 návštěvníků