Úloha ID 270 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1828 lidí
Zveřejněno: 8. 3. 2013, 11:39

Termín somatizace označuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1828
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1223
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1223 návštěvníků
Odpověď B: 59 návštěvníků
Odpověď C: 352 návštěvníků
Odpověď D: 194 návštěvníků