Úloha ID 270 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 1975 lidí
Zveřejněno: 8. 3. 2013, 11:39

Termín somatizace označuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1975
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1329
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1329 návštěvníků
Odpověď B: 62 návštěvníků
Odpověď C: 380 návštěvníků
Odpověď D: 204 návštěvníků