Úloha ID 27 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3144 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:39

Mezi díla Friedricha Nietzscheho nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3144
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 911
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 911 návštěvníků
Odpověď B: 568 návštěvníků
Odpověď C: 1058 návštěvníků
Odpověď D: 607 návštěvníků