Úloha ID 27 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3045 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:39

Mezi díla Friedricha Nietzscheho nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3045
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 878
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 878 návštěvníků
Odpověď B: 547 návštěvníků
Odpověď C: 1033 návštěvníků
Odpověď D: 587 návštěvníků