Úloha ID 268 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1987 lidí
Zveřejněno: 4. 3. 2013, 23:33

Jak nazýváme ekonomický směr, který prosazuje návrat k hospodářskému liberalismu, zdůrazňuje boj s inflací, silně kritizuje zásahy státu do ekonomiky a navrací původní význam samoregulaci trhů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1987
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 708
Procentuální úspěšnost: 36%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 572 návštěvníků
Odpověď B: 562 návštěvníků
Odpověď C: 145 návštěvníků
Odpověď D: 708 návštěvníků