Úloha ID 267 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1551 lidí
Zveřejněno: 4. 3. 2013, 23:32

Který z uvedených cenných papírů opravňuje jeho vlastníka účastnit se valné hromady podniku, hlasovat a také se podílet na majetkových právech?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1551
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1438
Procentuální úspěšnost: 93%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 89 návštěvníků
Odpověď B: 1438 návštěvníků
Odpověď C: 22 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků