Úloha ID 267 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1677 lidí
Zveřejněno: 4. 3. 2013, 23:32

Který z uvedených cenných papírů opravňuje jeho vlastníka účastnit se valné hromady podniku, hlasovat a také se podílet na majetkových právech?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1677
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1550
Procentuální úspěšnost: 92%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 101 návštěvníků
Odpověď B: 1550 návštěvníků
Odpověď C: 24 návštěvníků
Odpověď D: 2 návštěvníků