Úloha ID 263 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1803 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2013, 18:04

Mezi prezidenty Československa nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1803
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1281
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 172 návštěvníků
Odpověď B: 47 návštěvníků
Odpověď C: 303 návštěvníků
Odpověď D: 1281 návštěvníků