Úloha ID 263 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1769 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2013, 18:04

Mezi prezidenty Československa nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1769
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1253
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 171 návštěvníků
Odpověď B: 46 návštěvníků
Odpověď C: 299 návštěvníků
Odpověď D: 1253 návštěvníků