This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 263 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1834 lidí
Zveřejněno: 15. 2. 2013, 18:04

Mezi prezidenty Československa nepatří:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1834
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1305
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 173 návštěvníků
Odpověď B: 48 návštěvníků
Odpověď C: 308 návštěvníků
Odpověď D: 1305 návštěvníků