Úloha ID 260 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1959 lidí
Zveřejněno: 10. 2. 2013, 15:58

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1959
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1208
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 264 návštěvníků
Odpověď B: 1208 návštěvníků
Odpověď C: 301 návštěvníků
Odpověď D: 186 návštěvníků