This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 260 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2093 lidí
Zveřejněno: 10. 2. 2013, 15:58

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2093
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1285
Procentuální úspěšnost: 61%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 288 návštěvníků
Odpověď B: 1285 návštěvníků
Odpověď C: 319 návštěvníků
Odpověď D: 201 návštěvníků