Úloha ID 260 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1929 lidí
Zveřejněno: 10. 2. 2013, 15:58

Která z velkých reformních smluv EU formulovala model 3 pilířů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1929
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1189
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 257 návštěvníků
Odpověď B: 1189 návštěvníků
Odpověď C: 300 návštěvníků
Odpověď D: 183 návštěvníků