Úloha ID 26 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3165 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:37

Který český politik a bývalý ministr byl v minulosti předsedou Valného shromáždění OSN?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3165
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 940
Procentuální úspěšnost: 30%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1074 návštěvníků
Odpověď B: 940 návštěvníků
Odpověď C: 764 návštěvníků
Odpověď D: 387 návštěvníků