This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 26 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3375 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:37

Který český politik a bývalý ministr byl v minulosti předsedou Valného shromáždění OSN?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3375
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 990
Procentuální úspěšnost: 29%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1140 návštěvníků
Odpověď B: 990 návštěvníků
Odpověď C: 830 návštěvníků
Odpověď D: 415 návštěvníků