This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 256 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1712 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 01:33

Které z následujících pořadí událostí 2. pol. 20. stol. je správně chronologicky (tj. od nejstarší po nejmladší) ?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1712
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 940
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 394 návštěvníků
Odpověď B: 940 návštěvníků
Odpověď C: 190 návštěvníků
Odpověď D: 188 návštěvníků