Úloha ID 256 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1564 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 01:33

Které z následujících pořadí událostí 2. pol. 20. stol. je správně chronologicky (tj. od nejstarší po nejmladší) ?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1564
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 850
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 358 návštěvníků
Odpověď B: 850 návštěvníků
Odpověď C: 176 návštěvníků
Odpověď D: 180 návštěvníků