Úloha ID 256 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 1454 lidí
Zveřejněno: 9. 2. 2013, 01:33

Které z následujících pořadí událostí 2. pol. 20. stol. je správně chronologicky (tj. od nejstarší po nejmladší) ?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1454
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 795
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 323 návštěvníků
Odpověď B: 795 návštěvníků
Odpověď C: 163 návštěvníků
Odpověď D: 173 návštěvníků