Úloha ID 252 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2260 lidí
Zveřejněno: 2. 2. 2013, 20:43

Jak označujeme charakteristický znak citů, který udává skutečnost, že citové projevy mohou snadno přecházet z jedné krajnosti do druhé?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2260
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1318
Procentuální úspěšnost: 58%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 790 návštěvníků
Odpověď B: 1318 návštěvníků
Odpověď C: 65 návštěvníků
Odpověď D: 87 návštěvníků