Úloha ID 250 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2324 lidí
Zveřejněno: 12. 1. 2013, 13:35

Zásada stanovující, že se na obviněného hledí jako na nevinného, dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, se jmenuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2324
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2173
Procentuální úspěšnost: 94%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 79 návštěvníků
Odpověď B: 2173 návštěvníků
Odpověď C: 58 návštěvníků
Odpověď D: 14 návštěvníků