Úloha ID 250 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2116 lidí
Zveřejněno: 12. 1. 2013, 13:35

Zásada stanovující, že se na obviněného hledí jako na nevinného, dokud není vina vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem, se jmenuje:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2116
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1973
Procentuální úspěšnost: 93%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 74 návštěvníků
Odpověď B: 1973 návštěvníků
Odpověď C: 56 návštěvníků
Odpověď D: 13 návštěvníků