This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 25 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3304 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:37

Ústava ČR, základní zákon státu, se skládá z Preambule a 8 hlav, dále členěných na články a odstavce. Čím se zabývá V. hlava?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3304
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1370
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 665 návštěvníků
Odpověď B: 1370 návštěvníků
Odpověď C: 605 návštěvníků
Odpověď D: 664 návštěvníků