This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 249 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2692 lidí
Zveřejněno: 28. 11. 2012, 10:21

Výzkumná metoda psychologie, která je založena na principu pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených situacích bez zásahu psychologa, se jmenuje _________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2692
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1662
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 427 návštěvníků
Odpověď B: 1662 návštěvníků
Odpověď C: 157 návštěvníků
Odpověď D: 446 návštěvníků