Úloha ID 249 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2561 lidí
Zveřejněno: 28. 11. 2012, 10:21

Výzkumná metoda psychologie, která je založena na principu pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených situacích bez zásahu psychologa, se jmenuje _________.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2561
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1570
Procentuální úspěšnost: 61%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 409 návštěvníků
Odpověď B: 1570 návštěvníků
Odpověď C: 153 návštěvníků
Odpověď D: 429 návštěvníků