Úloha ID 246 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2488 lidí
Zveřejněno: 12. 9. 2012, 11:25

Který z nabízených států není prezidentskou republikou?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2488
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1073
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 453 návštěvníků
Odpověď B: 1073 návštěvníků
Odpověď C: 665 návštěvníků
Odpověď D: 297 návštěvníků