This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 242 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2350 lidí
Zveřejněno: 4. 6. 2012, 17:59

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr kdykoli a bez důvodu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2350
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1546
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 77 návštěvníků
Odpověď B: 1546 návštěvníků
Odpověď C: 513 návštěvníků
Odpověď D: 214 návštěvníků