Úloha ID 242 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2147 lidí
Zveřejněno: 4. 6. 2012, 17:59

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr kdykoli a bez důvodu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2147
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1396
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 70 návštěvníků
Odpověď B: 1396 návštěvníků
Odpověď C: 481 návštěvníků
Odpověď D: 200 návštěvníků