Úloha ID 242 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2305 lidí
Zveřejněno: 4. 6. 2012, 17:59

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr kdykoli a bez důvodu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2305
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1513
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 74 návštěvníků
Odpověď B: 1513 návštěvníků
Odpověď C: 507 návštěvníků
Odpověď D: 211 návštěvníků