Úloha ID 241 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2577 lidí
Zveřejněno: 17. 5. 2012, 00:36

Americký psycholog Abraham Maslow je autorem stupňovitého řazení potřeb, které v hierarchickém systému organizoval podle jejich naléhavosti pro člověka. Vyšší potřeba se obvykle objevuje až po uspokojení potřeb nižších.

Ve které z uvedených možností jsou potřeby takto uspořádány?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2577
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2239
Procentuální úspěšnost: 87%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 134 návštěvníků
Odpověď B: 2239 návštěvníků
Odpověď C: 50 návštěvníků
Odpověď D: 154 návštěvníků