This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 239 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2385 lidí
Zveřejněno: 8. 5. 2012, 15:01

Jakým druhem učení lze označit rozvoj názorného poznávání a pohybové stránky činnosti (např. učení se šít)?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2385
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2173
Procentuální úspěšnost: 91%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2173 návštěvníků
Odpověď B: 59 návštěvníků
Odpověď C: 75 návštěvníků
Odpověď D: 78 návštěvníků