Úloha ID 239 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2229 lidí
Zveřejněno: 8. 5. 2012, 15:01

Jakým druhem učení lze označit rozvoj názorného poznávání a pohybové stránky činnosti (např. učení se šít)?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2229
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2031
Procentuální úspěšnost: 91%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2031 návštěvníků
Odpověď B: 54 návštěvníků
Odpověď C: 70 návštěvníků
Odpověď D: 74 návštěvníků