Úloha ID 238 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2514 lidí
Zveřejněno: 25. 4. 2012, 10:20

Kretschmerova teorie rozlišuje základní typy stavby těla a dává je v souvislost s odlišným temperamentem. Typ zavalitý, střední výšky se sklonem k tloustnutí označuje jako:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2514
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1756
Procentuální úspěšnost: 70%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 27 návštěvníků
Odpověď B: 379 návštěvníků
Odpověď C: 1756 návštěvníků
Odpověď D: 352 návštěvníků