Úloha ID 236 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2588 lidí
Zveřejněno: 20. 4. 2012, 00:21

Která z uvedených nedemokratických forem vlády je chápána jako vláda privilegované vrstvy magnátů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2588
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1412
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 838 návštěvníků
Odpověď B: 227 návštěvníků
Odpověď C: 1412 návštěvníků
Odpověď D: 111 návštěvníků