Úloha ID 236 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2599 lidí
Zveřejněno: 20. 4. 2012, 00:21

Která z uvedených nedemokratických forem vlády je chápána jako vláda privilegované vrstvy magnátů?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2599
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1419
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 840 návštěvníků
Odpověď B: 229 návštěvníků
Odpověď C: 1419 návštěvníků
Odpověď D: 111 návštěvníků