Úloha ID 229 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2463 lidí
Zveřejněno: 7. 3. 2012, 16:29

Která z následujích organizací není či nebyla převážně vojensko−politickým uskupením?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2463
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1369
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 501 návštěvníků
Odpověď B: 381 návštěvníků
Odpověď C: 1369 návštěvníků
Odpověď D: 212 návštěvníků