Úloha ID 227 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2536 lidí
Zveřejněno: 2. 3. 2012, 15:12

Co je základní myšlenkou solipsismu, který vychází ze subjektivistické teorie:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2536
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1628
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1628 návštěvníků
Odpověď B: 368 návštěvníků
Odpověď C: 288 návštěvníků
Odpověď D: 252 návštěvníků