Úloha ID 227 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2397 lidí
Zveřejněno: 2. 3. 2012, 15:12

Co je základní myšlenkou solipsismu, který vychází ze subjektivistické teorie:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2397
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1527
Procentuální úspěšnost: 64%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1527 návštěvníků
Odpověď B: 344 návštěvníků
Odpověď C: 281 návštěvníků
Odpověď D: 245 návštěvníků