This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 22 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3162 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:34

Poslaneckou sněmovnu tvoří _____ poslanců volených na _____ roky/let. Poslance mohu volit od _____ let a může jím být každý občan ČR starší _____ let.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3162
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2373
Procentuální úspěšnost: 75%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 325 návštěvníků
Odpověď B: 158 návštěvníků
Odpověď C: 2373 návštěvníků
Odpověď D: 306 návštěvníků