Úloha ID 22 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3022 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:34

Poslaneckou sněmovnu tvoří _____ poslanců volených na _____ roky/let. Poslance mohu volit od _____ let a může jím být každý občan ČR starší _____ let.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3022
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2251
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 317 návštěvníků
Odpověď B: 155 návštěvníků
Odpověď C: 2251 návštěvníků
Odpověď D: 299 návštěvníků