Úloha ID 22 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2850 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:34

Poslaneckou sněmovnu tvoří _____ poslanců volených na _____ roky/let. Poslance mohu volit od _____ let a může jím být každý občan ČR starší _____ let.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2850
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2113
Procentuální úspěšnost: 74%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 303 návštěvníků
Odpověď B: 150 návštěvníků
Odpověď C: 2113 návštěvníků
Odpověď D: 284 návštěvníků