Úloha ID 211 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2850 lidí
Zveřejněno: 16. 12. 2011, 10:40

Která z následujících osobností je autorem díla Zkoumání lidského rozumu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2850
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 779
Procentuální úspěšnost: 27%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 602 návštěvníků
Odpověď B: 914 návštěvníků
Odpověď C: 555 návštěvníků
Odpověď D: 779 návštěvníků