This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 21 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2975 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:34

Vyberte to pořadí událostí 2. poloviny 20. století, které je uvedeno chronologicky správně (od nejstarší po nejmladší)


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2975
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 999
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 498 návštěvníků
Odpověď B: 999 návštěvníků
Odpověď C: 732 návštěvníků
Odpověď D: 746 návštěvníků