Úloha ID 21 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2869 lidí
Zveřejněno: 7. 9. 2010, 03:34

Vyberte to pořadí událostí 2. poloviny 20. století, které je uvedeno chronologicky správně (od nejstarší po nejmladší)


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2869
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 962
Procentuální úspěšnost: 34%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 476 návštěvníků
Odpověď B: 962 návštěvníků
Odpověď C: 708 návštěvníků
Odpověď D: 723 návštěvníků