Úloha ID 207 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2893 lidí
Zveřejněno: 29. 11. 2011, 16:24

Která z uvedených možností označuje institut odvolání vysokého úředníka pro zneužití pravomocí?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2893
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1529
Procentuální úspěšnost: 53%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1529 návštěvníků
Odpověď B: 521 návštěvníků
Odpověď C: 393 návštěvníků
Odpověď D: 450 návštěvníků