Úloha ID 204 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2366 lidí
Zveřejněno: 14. 11. 2011, 19:20

Tento ideologický směr se formoval hlavně v Anglii v 17. století. Ústřední hodnotou tohoto směru je svoboda jednotlice a důraz na jeho individualitu. Stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2366
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1916
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 261 návštěvníků
Odpověď B: 130 návštěvníků
Odpověď C: 1916 návštěvníků
Odpověď D: 59 návštěvníků