Úloha ID 200 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 2782 lidí
Zveřejněno: 6. 11. 2011, 14:38

Během sociální percepce se často vyskytují zkreslení a chyby. Pokud hodnotíme druhého podle výrazného znaku jeho osobnosti, jedná se o:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2782
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1547
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 907 návštěvníků
Odpověď B: 87 návštěvníků
Odpověď C: 241 návštěvníků
Odpověď D: 1547 návštěvníků