Úloha ID 192 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2816 lidí
Zveřejněno: 21. 10. 2011, 01:20

Právní normy se dělí na ústavní, zákonné a podzákonné. Která z následujících možností je seřazena správně podle právní síly (od nejvyšší po nejnižší)? 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2816
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1863
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 609 návštěvníků
Odpověď B: 1863 návštěvníků
Odpověď C: 247 návštěvníků
Odpověď D: 97 návštěvníků