Úloha ID 183 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2516 lidí
Zveřejněno: 2. 10. 2011, 01:17

Ekonomický směr, pro který jsou typická vysoká cla, zákaz dovozu luxusních výrobků z jiných států, státní regulace a kolonialismus, se nazývá:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2516
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1698
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 191 návštěvníků
Odpověď B: 1698 návštěvníků
Odpověď C: 447 návštěvníků
Odpověď D: 180 návštěvníků