Úloha ID 183 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2627 lidí
Zveřejněno: 2. 10. 2011, 01:17

Ekonomický směr, pro který jsou typická vysoká cla, zákaz dovozu luxusních výrobků z jiných států, státní regulace a kolonialismus, se nazývá:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2627
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1778
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 203 návštěvníků
Odpověď B: 1778 návštěvníků
Odpověď C: 459 návštěvníků
Odpověď D: 187 návštěvníků