Úloha ID 177 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2062 lidí
Zveřejněno: 5. 9. 2011, 15:09

Která z nabízených možností není příkladem státní přímé cenové intervence?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2062
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 334
Procentuální úspěšnost: 16%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 749 návštěvníků
Odpověď B: 324 návštěvníků
Odpověď C: 334 návštěvníků
Odpověď D: 655 návštěvníků