Úloha ID 173 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2793 lidí
Zveřejněno: 18. 6. 2011, 15:39

Který z následujících států není členem Evropské měnové unie?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2793
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1856
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 208 návštěvníků
Odpověď B: 186 návštěvníků
Odpověď C: 543 návštěvníků
Odpověď D: 1856 návštěvníků