This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 172 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3291 lidí
Zveřejněno: 30. 5. 2011, 11:45

Sídlo Evropského soudu pro lidská práva se nachází v/ve:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3291
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1712
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1159 návštěvníků
Odpověď B: 1712 návštěvníků
Odpověď C: 237 návštěvníků
Odpověď D: 183 návštěvníků