Úloha ID 172 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3253 lidí
Zveřejněno: 30. 5. 2011, 11:45

Sídlo Evropského soudu pro lidská práva se nachází v/ve:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3253
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1696
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1144 návštěvníků
Odpověď B: 1696 návštěvníků
Odpověď C: 233 návštěvníků
Odpověď D: 180 návštěvníků