Úloha ID 159 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2923 lidí
Zveřejněno: 10. 4. 2011, 22:36

Provozování cestovní agentury je příkladem živnosti:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2923
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1793
Procentuální úspěšnost: 61%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 73 návštěvníků
Odpověď B: 1793 návštěvníků
Odpověď C: 563 návštěvníků
Odpověď D: 494 návštěvníků