This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 157 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3529 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2011, 17:28

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3529
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1502
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 812 návštěvníků
Odpověď B: 1502 návštěvníků
Odpověď C: 840 návštěvníků
Odpověď D: 375 návštěvníků