Úloha ID 157 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3476 lidí
Zveřejněno: 4. 4. 2011, 17:28

Kterým z následujících termínů označujeme směr, podle nějž bůh sice svět stvořil, ale do jeho chodu dále nezasahuje?






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3476
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1476
Procentuální úspěšnost: 42%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 801 návštěvníků
Odpověď B: 1476 návštěvníků
Odpověď C: 826 návštěvníků
Odpověď D: 373 návštěvníků