This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 152 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 2821 lidí
Zveřejněno: 29. 3. 2011, 19:29

...až s všestranným rozvojem jednotlivců vzrostou i výrobní síly a všechny zdroje sdruženého bohatství potečou plným proudem, společnost bude moci vepsat na svůj prapor: Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb.

Která z následujících osobností je autorem uvedeného textu?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2821
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1944
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1944 návštěvníků
Odpověď B: 211 návštěvníků
Odpověď C: 480 návštěvníků
Odpověď D: 186 návštěvníků