This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 147 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3153 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2011, 08:40

Negativní překážky (idoly) v procesu poznání lze rozdělit do čtyř skupin: idoly rodu, idoly jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla.

Která z následujících osobností je autorem tohoto poznatku?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3153
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1481
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 540 návštěvníků
Odpověď B: 581 návštěvníků
Odpověď C: 1481 návštěvníků
Odpověď D: 551 návštěvníků