Úloha ID 147 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3110 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2011, 08:40

Negativní překážky (idoly) v procesu poznání lze rozdělit do čtyř skupin: idoly rodu, idoly jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla.

Která z následujících osobností je autorem tohoto poznatku?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3110
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1461
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 538 návštěvníků
Odpověď B: 571 návštěvníků
Odpověď C: 1461 návštěvníků
Odpověď D: 540 návštěvníků