Úloha ID 147 - test ZSV - Společnost a jedinec

Úlohu řešilo 3136 lidí
Zveřejněno: 23. 3. 2011, 08:40

Negativní překážky (idoly) v procesu poznání lze rozdělit do čtyř skupin: idoly rodu, idoly jeskyně, idoly tržiště a idoly divadla.

Která z následujících osobností je autorem tohoto poznatku?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3136
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1475
Procentuální úspěšnost: 47%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 539 návštěvníků
Odpověď B: 576 návštěvníků
Odpověď C: 1475 návštěvníků
Odpověď D: 546 návštěvníků