Úloha ID 144 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3558 lidí
Zveřejněno: 15. 3. 2011, 20:46

Typickým představitelem přímé demokracie je __________, kde existuje referendum na ústavní dodatky či zákony na úrovni federace i kantonů, iniciativa i odvolání.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3558
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2918
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2918 návštěvníků
Odpověď B: 389 návštěvníků
Odpověď C: 193 návštěvníků
Odpověď D: 58 návštěvníků