This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 144 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3586 lidí
Zveřejněno: 15. 3. 2011, 20:46

Typickým představitelem přímé demokracie je __________, kde existuje referendum na ústavní dodatky či zákony na úrovni federace i kantonů, iniciativa i odvolání.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3586
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2943
Procentuální úspěšnost: 82%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2943 návštěvníků
Odpověď B: 390 návštěvníků
Odpověď C: 195 návštěvníků
Odpověď D: 58 návštěvníků