Úloha ID 128 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 2966 lidí
Zveřejněno: 23. 2. 2011, 16:55

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 2966
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1616
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 497 návštěvníků
Odpověď B: 403 návštěvníků
Odpověď C: 1616 návštěvníků
Odpověď D: 450 návštěvníků