Úloha ID 128 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3100 lidí
Zveřejněno: 23. 2. 2011, 16:55

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3100
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1701
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 513 návštěvníků
Odpověď B: 423 návštěvníků
Odpověď C: 1701 návštěvníků
Odpověď D: 463 návštěvníků