This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 128 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3141 lidí
Zveřejněno: 23. 2. 2011, 16:55

Který z těchto trestů nemůže soud za spáchané trestné činy občanu ČR uložit?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3141
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1729
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 521 návštěvníků
Odpověď B: 427 návštěvníků
Odpověď C: 1729 návštěvníků
Odpověď D: 464 návštěvníků