Úloha ID 125 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3310 lidí
Zveřejněno: 21. 2. 2011, 20:50

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3310
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1303
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1006 návštěvníků
Odpověď B: 512 návštěvníků
Odpověď C: 1303 návštěvníků
Odpověď D: 489 návštěvníků