This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 125 - test ZSV - Stát a právo

Úlohu řešilo 3372 lidí
Zveřejněno: 21. 2. 2011, 20:50

Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) je nezávislým orgánem státní ochrany. Jakým způsobem je volen?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3372
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1324
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1029 návštěvníků
Odpověď B: 521 návštěvníků
Odpověď C: 1324 návštěvníků
Odpověď D: 498 návštěvníků