Menu Zavřeno

předchozí úlohaÚloha ID 103 - Hospodářství a světdalší úloha


K historicky největšímu rozšíření Evropské unie došlo v roce _______. Mezi přistoupivší státy patří např. _______ nebo _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora


Statistiky