Úloha ID 103 - test ZSV - Hospodářství a svět

Úlohu řešilo 3005 lidí
Zveřejněno: 4. 2. 2011, 10:51

K historicky největšímu rozšíření Evropské unie došlo v roce _______. Mezi přistoupivší státy patří např. _______ nebo _______.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3005
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1264
Procentuální úspěšnost: 42%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1264 návštěvníků
Odpověď B: 205 návštěvníků
Odpověď C: 250 návštěvníků
Odpověď D: 1286 návštěvníků