This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

Anglický jazyk Gramatika úloha ID 654

I would get rid of my sneeze If I _______.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 653

Jaké jsou funkce České národní banky?


OSP Verbální oddíl úloha ID 644

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 619

There is ______ water in it!


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 574

These shoes are pretty _____.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 572

If I have enough money, I ________ .


Matematika úloha ID 561

Je−li tg α=√3, pak sin α se rovná:


Matematika úloha ID 560

Řešením rovnice 3x=81 je číslo:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 558

Ospravedlnění či uznání práva někoho jiného.


OSP Verbální oddíl úloha ID 557

Hvězdoš jarní je stálezelené ponořená rostlina s drobounkými kvítky, která je svými kořeny pevně zakotvena ve dně. Její celková výška je 5−40 cm, přičemž její velká část se skrývá pod vodou. Kvítky vyrůstající od května do června v podpaždí listů jsou velice malé, téměř nezřetelné. Relativně nenáročný hvězdoš upřednostňuje slunečnou polohu, může ale vyrůst i v polostínu a stínu. Ideální hloubka vody je 30−60 cm. V jezírkách či pomalu tekoucí vodě má důležitou funkci jako výrobce kyslíku, prvku nezbytně důležitého pro udržení kvality vody. (Lexikon Zahradní jezírka, nakl. Rebo)


 

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z uvedeného textu?

I. Hvězdoš jarní může být někdy růst i celý ponořený pod vodou.

II. Hvězdoš jarní má v jezírkách nebo pomalu tekoucí vodě podstatnou roli při tvorbě kyslíku, který dýcháme.

III. Hvězdoš jarní může růst i v poměrně rychle tekoucí vodě, tam se ale nepodílí na tvorbě kyslíku.


1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 33