This page needs JavaScript activated to work.

Úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 688

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


OSP Verbální oddíl úloha ID 675

V posledních letech jsme si zvykli na to, že muzikál se dá vytvořit téměř z jakékoliv předlohy. Na této vlně se veze i adaptace oscarového filmu Rocky, nejde ale o prvoplánový záměr. Kvalitu představení před pražskou premiérou naznačovalo předchozí uvedení na newyorské Broadwayi, kde muzikál získal divadelní cenu Tony za scénografii. Největším lákadlem byl ale příslib propracované scény, která na pražských jevištích dosud nebyla k vidění.

zdroj: informuj.cz


Které z následujícíh tvrzení vyplývá z uvedeného textu?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 671

Which  one of the given options is NOT possible to use?

A: I’m tired. I want to stay home tonight.

B:___________.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 670

 Z možností vyber správné označení pro politologický a právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 660

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

How to _______ a break up?


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 654

I would get rid of my sneeze If I _______.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 653

Jaké jsou funkce České národní banky?


OSP Verbální oddíl úloha ID 644

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA

doplňte dvojice dle významu:


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 619

There is ______ water in it!


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 574

These shoes are pretty _____.


1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 33