Menu Zavřeno

Všechny úlohy

ZSV Společnost a jedinec úloha ID 710

Filosof, který je známý díky své teorii týkající se primárních a sekundárních kvalit těles.


Matematika úloha ID 709

Řešením rovnice 3 − 3sin x = 2cos2 x je číslo?


Matematika úloha ID 708

Úhlopříčky daného čtverce se zvětšily na svůj dvojnásobek, čímž vznikl nový čtverec. Obsah kruhu opsaného novému čtverci se v porovnání s obsahem kruhu opsaného původnímu čtverci zvětšil:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 707

V čem spočívá metoda indukce?


Matematika úloha ID 694

Pro každé přirozené číslo n větší než 1 je výraz n3−n  vždy dělitelný číslem:


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 688

Nejvýznamnějším představitelem skepticismu byl:


OSP Verbální oddíl úloha ID 675

V posledních letech jsme si zvykli na to, že muzikál se dá vytvořit téměř z jakékoliv předlohy. Na této vlně se veze i adaptace oscarového filmu Rocky, nejde ale o prvoplánový záměr. Kvalitu představení před pražskou premiérou naznačovalo předchozí uvedení na newyorské Broadwayi, kde muzikál získal divadelní cenu Tony za scénografii. Největším lákadlem byl ale příslib propracované scény, která na pražských jevištích dosud nebyla k vidění.

zdroj: informuj.cz


Které z následujícíh tvrzení vyplývá z uvedeného textu?


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 671

Which  one of the given options is NOT possible to use?

A: I’m tired. I want to stay home tonight.

B:___________.


ZSV Společnost a jedinec úloha ID 670

 Z možností vyber správné označení pro politologický a právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků.


1 ... 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 ... 36