Úlohy

Anglický jazyk Gramatika úloha ID 660

Choose the correct option A, B, C or D to fill the space.

How to _______ a break up?


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 654

I would get rid of my sneeze If I _______.


ZSV Hospodářství a svět úloha ID 653

Jaké jsou funkce České národní banky?


OSP Verbální oddíl úloha ID 644

DÍTĚ : ______ = ______ : CENZURA


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 619

There is ______ water in it!


Anglický jazyk Konverzace úloha ID 574

These shoes are pretty _____.


Anglický jazyk Gramatika úloha ID 572

If I have enough money, I ________ .


OSP Verbální oddíl úloha ID 564

Nejznámějším ozdobným kamenem, který je zároveň rudou, je zelený malachit, známý produkt větrání mědi a měděných rud. Není ani jediného ložiska těchto rud, ať již syrných nebo kyslíkatých, na němž by se ve svrchních částech hojně nevyskytoval. Malachit vzniká rozkladem sirníků mědi, zejména chalkopyritu a chalkozínu. Nejnovějším nalezištěm malachitu k ozdobným účelům je Eilat v Izraeli.

(V. Bouška, J. Kamuřimský, Drahé kameny kolem nás)

Které/á z následujících tvrzení vyplývá/ají z textu?

I. Zelený malachit je nejznámější ozdobný kámen.

II. Eilat v Izraeli je nejnovější naleziště malachitu.

III. Malachit se hojně vyskytuje ve věch ložiscích syrných i kyslíkatých rud.


Matematika úloha ID 561

Je−li tg α=√3, pak sin α se rovná:


Matematika úloha ID 560

Řešením rovnice 3x=81 je číslo:


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 32